CONSCIOUSNESS. — UPDATE

Ake's space

summary of Consciousness Sep 17

This is for you who are interested in the currently ongoing discussion on Consciousness

View original post

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

KRISTENHETEN —– ÄR PÅ VÄG VART?

KRISTENHETEN   —–  ÄR PÅ VÄG VART?
Inte bara Bush korstågside`er och Trumps viftande med Bibeln, som det verktyg som ska göra USA `great again`  utan framför allt  alla de s k  kristna väljarnas upphöjande av dessa karaktärer till enorma maktpositioner, formulerar många frågor.
ad är egentligen Kristendomen och Kristenheten?
En sak är klar…det är inte världens största religion  (som nästan alla  skulle svara).  Bara det faktum att den s k Krist-enheten är splittrad (på grund av interna maktkamper och Bibel-tolkningsdifferenser!)  i mer än 20 000 fraktioner, som ofta `krigar` mot varann  avslöjar att vi har att göra med allt annat än  en enhetlig  manifestation    definerad av   Bibeln. Det dom har gemensamt är – som dom påstår –  Bibeln; men de  flesta bryter blatant mot flera av  Bibelns postulat.
Fler och fler inser att Gud är en (inter)subjektiv  realitet  och inte en objektiv sådan.
Men  onekligen har `kristenheten`  fortfarande ett starkt  politiskt inflytande även om det inte alltid drar i samma riktning. 
Att försöka beskriva hur detta hänger ihop är  ett stort jobb och ytterligt komplicerat och det  vill  jag inte ens försöka. Men det faktum att  ‘okristliga’ maktsökare som Bush, Trump  väljs av de `kristna`eller att katolicismen som dyrkar sin boss i  motsägelsefullt guldsmyckade boningar inbjuds att  dansa på Kristendomens   arena , radar upp  frågor av typen:   Vad har egentligen dagens kristendom gemensamt med  andan i Bibelns budskap  (om det nu finns ett entydigt sådant)?   Mycket tyder på att  kristendomens moderma paradigmer  är    av världslig  natur.
Anledningarna  till  kristendomens överlevnad    ligger nog mindre i  att den har  en bärande  ideologi  än att den  har varit  nära sammanvävd med   liberalismen  under det gågna seklet.  Liberalismen har `lånat`  sin  bärande grundide` från kristendomen och det är:  Människan har en fri vilja,  en själ och ett `jag`.  D v s   väljaren  ska känna att hon handlar i linje med  vad är bäst för henne själv  i valögonblicket.  Hon gör ett  `fritt` beslut som har fördelar för henne själv vid valurnan och liberalismen uppmuntrar henne till detta.  Men är inte  upphöjelsen av massorna   mer ett sätt att göra människor  mer produktiva än att försöka miska gapet meller rika och fattiga; eller att ge  massorna verkligt inflytande? 
Vad kommer att hända  med  kristendomens  bärande ide om vetenskaperna har rätt i att en människa är en algoritm  och att `fri vilja` är en illusion och att den mänskliga `själen  och  jaget` inte existerar mer än som subjektiva realiteter?  Konsekvensen är ju att en människas beslut beror på den information som är tillgänglig för  henne  (algoritmen)  i beslutsögonblicket  och i det moderna samhället är det allt lättare att `plantera` information (Internet)  och  allt svårare för en människa att filtrera  den information som hon tar till sig. Bioteknologi med genteknik  kommer i snabbt ökande grad att tillåta  direkt påverkan av  människans beslutsapparat.   Misstankarna att Putin planterade (des)information som ledde till att Trump valdes antyder vad som väntar på väljarna.
Liberalismen är ju redan på väg ut och chanserna att kristendomen ska överleva utan `fri vilja` och `en själ`  är väl inte stora? 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A few ‘0s’ are missing ……

In my blog Mar  5  a few 0s are missing.
Like this:
On the organizational level of Groups (religious, sects, states etc) there may be 1000s of Gods. (This is a happening in the Intersubjective  Reality realm of the Human Domain ( i.e where beliefs held by a number of people  make something real (i.e. like money), but existing only as long as many people believe in it; it is existing  in their brains)).  
But God  exists also in Subjective Reality  which means that it is  correct to  talk about  1,000,000,000s of Gods as every believing human has her own.   God is  designed by the imagination of humans and resides in the brain of every believer.
God is the absolute power. He has created everything and is still present and can hear every humans prayer.  He   is punishing or rewarding persons,   These are frequent common denominators in the God-description,  but there are big variations in the image,  from human to human..
In Jeremy’s world, however,  human imagination has given up a piece to Objective Reality;  New scientific knowledge about what Universe is  has replaced the need to dream up an explanation  for what is going on.  The power that can create life and causes its evolution exists,  YES,  but is has very little resemblance  with  the common  definition of the  Christian God.  And it is  very unlikely that this recently identified power has the ability to listen and react to human prayers.
What will happen?
During my early  schooling, some 70 years ago, at school year’s end we were marched to the church to celebrate that God had again given us summer. Today, I guess, that no Principal of a  Swedish government owned school would even think of mixing-in a religious rite in the closing celebration.  That doesn’t mean,  however, that every Principal  has stopped believing in God.  Increasing knowledge has given God a new role, however. Without taking position in the God-question the legislators have tried to  solve the politically sensitive problem by separating  government and church.
Here, in the Philippines, the constitution also separates church and government but  the Catholic church ‘s involvement in  many school ceremonies is rampant. The strength of the Principals’ belief is conquering the laws.  What is implanted in your brain when you are a child stays.
Maybe the availability of Internet   will speed up the change of world views once Jeremy’s world is fully accepted? 
The dignity of the question is another reason why the spread of the new world view may be faster  as Jeremy’s theory is  is attacking one of the really big questions in the Human Domain.
Jeremy’s Universe would `move over` an extremely essential part of the God concept into  Objective Reality. , i.e. the creation and development  of life. But it is not really  a matter of `moving` because the God-like force is already there (since some 14 billion years)  and has been  in full activity since then. Rather, every person who appreciates the value of a scientifically substantiated conclusion will be deprived of her, in  Subjective Reality formulated,  faith and God. Remaining in Subjectiv Reality is just the belief that God created atoms / energy / information ,. That is not much to bring to the people who yearn for something to thrust on a day to day basis.  What will the poor Pope invent  to represent, with exclusivity?

The new information means that billions of gods merged into one God /force that can be described using the laws of physics, the Bible will be studied as an example of a cultural evolutionary dead end. Millions  of  God-copies move over  to museums.. Millions of churches will see  new uses. Millions of  priest will be without a job; theoretical physicists take over the explanations. . Speculation through belief in supernatural and mystical  forces finds no listeners. Subjective Reality  is shrinking.
This affects humanity at a time when she already understands that she is less unique than what the Bible makes her believe; AI has already begun to show Homo Sapiens  her place.
But …. the transformation will probably take long time;  normal system’s resistance guarantees that; Perhaps centuries. There is still room for many generations of priests and pastors to help humans find stability and meaning to life;  for a fee! The consequences of the growth of knowledge, however, are unstoppable.
Will any substitute appear for the need of humans  to have something to believe in; something that   brings the  happiness and meaning they are always looking for? Absolutely: . The limits of human intelligence and ingenuity are not tested yet. But it will be difficult to replace the paradigm: …. The Life  after life ….
I have seen seriously meant future employment-proposals …. they will play video games in virtual reality when robots take over many of the jobs … the human need for happiness will be delivered as  a `pill`. I see nothing special or original in those suggestions; the process has already started.

How do you think that  the world of faith will evolve?
   

Posted in Uncategorized | 14 Comments

THIS SHOULD RETIRE 1000 GODs …….. BUT TAKE NOTICE YOU GUYS WHO DO NOT BELIEVE THAT THERE IS A POWER THAT COULD EASILY BE MISTAKEN FOR AN OMNIPOTENT GOD

Up to now sciences had no answer to the question: ‘how did life start?’,  but Jeremy changed that.(my blog Feb 10)
If he is on the right track it makes a fundamental change in the description of Objective Reality possible and necessary; one of great importance.
Not only will it refute faith based claims on the ‘ God created life…’ – issue,  but it will also make changes necessary  to much  scientific – philosophical thinking, based on the ‘life as we know it’  – paradigm.
There is no doubt that the Christian God e. g. exists in Inter-and Subjective reality! But equally asserted is : he is not in Objective Reality. 
Scientific research has searched every corner of Objective Reality with all kinds of tools,  from the macro structures of Universe to the smallest particles whose existence can be proven only by statistical analysis of data from the LHC. Still nothing like the Christian God has  been  found.  However,  something as powerful and omnipotent and universal was found, raising the suspicion that  a mistake was made when the description of what God is and can do was made in the Bible.  A mistake that has stayed uncorrected due to limitations in the knowledge of Nature;  later, with added knowledge,  few dared to touch  the issue as it was named blasphemous to do so.  (The power of religions is tremendous! ) Recently, however,  our fearless increase in knowledge has made it inevitable to adjust the probability of the existence of a traditional God in Objective Reality to a very low level.  (This, of course, does not prevent  lots of humans to keep their belief,  as it is a pure (Inter)subjective  Reality phenomenon. The ostrich mentality will not go away easily. )
So, what did Science found? 
Well.. nothing new at all… it just unearthed what has been there all the time… The Very Thing that has given name to Gods of many different  kinds through thousands of years …..  the power that created life and caused the evolution of everything.  This power was named Entropy. It was named just recently; about 100 years ago.
In order to understand this line of reasoning you have to accept that ALL is Energy/Information and it’s work/change is the cause of all what we can experience. Entropy is another name for the work that is changing the organisation of Energy/Information constantly.
Entropy contains a full description of what is really going on in the Universe including the tiny speck where we humans dwell and call: the Human Domain.
My  comment to my  Feb blog: ‘Man Proposes….’  gives some examples of the happenings that get a new explanation in the new world view, based on Jeremy’s hypothesis.

Entropy works only in the direction of increasing disorganization of Energy/Information and it will be the boss until the  very end when all energy has reached a stadium of total equilibrium and everything in Universe is cold and dead. (Think:  a cup of hot coffee with milk placed on a table will after some time take on same temperature as the surrounding and all the milk will be mixed with the coffee.)


The one and only God in Objective Reality IS Entropy.

Sounds possible? 
I give it a much higher probability to represent what is going on and how it started and will end, than miscellaneous stories that ask me to believe in supernatural,  not scientifically founded, causes. The descriptional  mistakes,  not least the paradigm of  human supremacy, done in the Bible and other so called holy or sacred scriptures have had many negative consequences for Earth and continues to bring havoc.
The self-interest of religious organisations, however,  will keep the misunderstanding alive  for still some time.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

This could develop into something very interesting

In the lab of Jeremy  England,  Harvard,  since 2014, research is going on that could result in a new theory of evolution and of how ‘life’ started.

If you let sun shine on a clump of atoms they will organize in line  with their ability to absorb and dispatch energy….  This is a   crude way of describing the hypothesis being tested.

If confirmed, the consequences are that we finally get a definition of ‘life’ that could  not be resisted by anybody and Darwin’s Evolution will be a special case of the new story. Darwin’s Evolution sees natural selection work on variation in a population and Jeremy has ideas about how this variation was created in the first place; same concept powers the whole evolutionary happening.

The borders between in- and animate life will get blurred. We are all made of the same building stones,  you,  me and the rocks. But some combinations are more efficient energy dispersers and they march on and increase entropy faster.  Homo Sapiens is obviously at the fore front of this happening.

Of course,   life in the human domain will hardly be affected at all….  most Homo Sapiens will continue to act as if she is something important in Universe, unaware and unaffected by what is really going on in objective reality.  As before, however, out of all bright ideas  only those with close coherence with the quantum wave dictum will prosper.  Others,  like Trump as a powerful decision maker or Jesus as a still more powerful opinion creator or Rome as an eternal power or 1000s more ideas and achievements in the human domain will just be like a meteor in the night sky.

And the humans can stop blaming each other for destroying their own environment. Why? Because they were made for that and nothing else.   Entropy to the very end.

But while doing ….  we’ll have a lot of fun.

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

MAN PROPOSES …..GOD DISPOSES

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

 

—– Man proposes God disposes
(The following is an addition to my blog: Homo Sapiens (HS) Dec 6)
The proverb, above, is an excellent title for an essay on the HS situation. It notes that man has all sorts of ideas about what is happening and what he wants to happen, but that, ultimately, other forces decide. It does not matter if the HS is an Atheist or Christian, Buddhist or materialist …… Lästadian or Muslim. The author of the proverb did not know how right she was.
We only need to agree on the definition of the word: God.
Examples:
God = GOD OF CHRISTIANITY
The proverb was created in a religion think tank; For most Swedes of my generation no further elaborations are needed. But with improved levels of knowledge about what the Universe / Totality is, God loses its `sting` as HS takes over more and more of the chores. Long ago we sacrificed goats on the altar of God for the harvest to be plentiful. With HS’s increasing knowledge of objective reality the supernatural image of God is forced to give way to more reasonable explanations of the universe and how everything works. The belief /superstition bath, in which still many HS dwell is becoming colder.
God = BUDDHA
Buddhism is an attempt to place the totality inside the human being. Consciousness is the only reality, and the rest is an illusion. The proverb is probably not of interest for Buddhists?
God = HS ALGORITHM
AI and biotechnological conquests are taking over more and more of what was once exclusive God’s space. HS is already well on her way by establishing increasingly `God-liknande` skills. Few HS choose today to try to cure an appendicitis infection with prayers to any god; they have more confidence in the surgeon’s scalpel. The ability to diagnose diseases are improving every day with the help of huge AI systems. Soon, HS will prevent vehicle collisions, when all vehicles are registered in an AI system that can act when the risks increase. HS will be able to abolish the death and introduce eternal life of biological organisms. It is only a matter of time.
Within in a century or two AI systems are predicted to be generally more intelligent than HS and therefore she will likely be relegated to a secondary role on Earth and in the cosmos; if she even exists. Probably the Neanderthals faded away in a similar way due to HS more intelligent approach?
We already know (with high probability) that a human organism is a biochemical algorithm ruling a collection of particles in a way that can be explained in detail by the laws of physics, especially quantum physics. Everything else that exists in the Universe fall under the same explanation. Consider, for example, that everything in the universe is made up of the same three building blocks: protons, neutrons and electrons.
HS has her own domain bounded by her senses and information processing capacity.
Man is a unique composition of building blocks; many believe that man is the ultimate culmination of everything that can be created. S(he) has carved out a dominant position for herself and even managed to temporarily neutralize some of the forces of nature.
Her belief in supremacy has led to death and destruction to other organisms and entire species and destruction of their habitat: the extinction of other species, the destruction of nature incl. atmosphere and oceans to the point where HS own domain is threatened. This is a fact that questions if HS intelligence really is so superior.
HS worry about the day when general intelligence will be Si and not as now
C-based; specifically HS declared impossible that a computer could be conscious, have feelings. Few people are aware of and / or accept that she is controlled by an algorithm and act accordingly; she refuses to recognize that the human domain is a very narrow part of the universe that is defined by what HS can perceive and understand; and that it’s not a big part of the total.
Even large and powerful organizations act as if man had extensive powers and authority.
Example:
The so-called human rights (HR), who have their own annual celebration , is a typical manifestation of man’s faith in himself. The declaration is formulated as if there is only Homo sapiens in the Universe; man’s responsibility towards their environment incl. any other animal, is not even mentioned. Is not, after she has walked the earth in 100tusentals years, the fact that not all HS are covered by these so-called Human Rights, proof enough of the idea’s built-in contradiction? If it had been an innate human right, the UN would not have had to decide about it!
Declaration of HR was done before (1948) the modern algorithm-based explanation of man was widely known and accepted. The consequences are that HR, now, is clearly in opposition to the scientific definition of life, it exists only as inter-subjective reality in the HS domain. Because HR can not be available to all HS the movement / religionen` has little authority and should be renamed: the rights of a fortunate part of humanity. Better would be to redirect the activists energy to: man’s responsibility to its surrounding and himself.
We do not know much about how the HS algorithm is constructed but can observe that there are major differences between the organisms. Our knowledge of the universe and HS algorithm increases rapidly. We have not yet seen the final definition of `God`.
It would be needed a very different political, economic and management – systems on earth for an adaptation of the systems in the HS domain to algorithm-reality … .. and they can not even be discerned on the horizon? The outlook for the future of the HS is not very hopeful!
This does not mean that we who are living at the beginning of the 21st century should despair.
Example:
Accepting the HS algorithm could mean that disagreements and even wars, based on different religious interests be reduced.
Individual HS, who understand what it is could help the algorithm to give her a meaningful life through their information intake ..
And … .. one can not exclude at quantum physics have misunderstood ………The algorithm approach may be wrong…..
And here come those guys pretending that they KNOW that Earth and everything was CREATED less than 10 K years ago by a God with very humanlike properties… give me a break…..

Posted in Uncategorized | 1 Comment

THE HOMO SAPIENS ALGORITHM AND CORRUPTION

Presently it is high scientific fashion to define ‘life’ as an Algorithm (A).

I haven’t yet seen any attempts to write out the A in  commonly used symbolic language; sciences do not know enough about how the brain works, is the excuse.

But Homo Sapiens (HS) Algorithm works in ways that  can be observed in a limited way i. e. limited by  her senses and  in  the Human Domain (HD). (This is  relevant  at least for those of us who assign a high Bayesian probability to the  believe that LIFE is ‘ …. a material system….’; Dyson’s LIFE definition (2006) gives  an enlightening view on the material algorithmic  theory, though)

We understand that there are big differences between As (or Organisms)  but we can not describe how and why. Only observations like stupid. clever, (dis) honest, fast, slow and many more are available and  limited to how A is functioning in the HD but tell nothing about the exact working of the A in the broader realm where life is described by laws of physics, especially quantum physics.

It is helpful to distinguish between activities of HS that exist in the ‘HD’  and those  wider workings of A that HS can not register with her senses. HS has often choices for her decisions and acting in the HD but A is active in a much wider domain and is also formulating the   choices in the HD which means that all these projects of HS are not a consequence of her so called free will. Those projects are also typically very short lived in the Universe perspective;  coming and going in kind of evolutionary fashion on a single HS  as well as Group level.

The HD can be seen as  kind of  ‘surface improvement’; sometimes very beautiful e.g. love and altruism and sometimes very ugly e.g. wars and despotism. But the surface lacquer  is very thin and comes off easily.

It is assumed that A is processing Information/Energy in a broad definition. It is also assumed that the A is closely Evolution – adapted; probably  the main structure of A’s working is causing the evolution(s) to happen? .

When we, say ‘greedy’ we may just observe the A working on her own survival (or the extension thereof for the  ‘higher level survival’ activities of those who do not have to fight hard for day to day survival). Note that greed is a human expression existing in the HD but hardly in the wider domain where the total functionality of the A is acting.

If  the above is correct, all fighting against corruption is doomed to be futile in the long run; it is just one of those projects of HS  in the HD that have a very temporary existence. Corruption can be temporarily made locally inactive by HS rulings. One such is the introduction of institutional transparency where all actions and decisions are open and available to scrutiny by  HS’s watchdogs. To be `exposed` to public scrutiny seems to be one reason why a  person will (temporarily) cease her corrupt practices; at least until a new more hidden way is found. Ultimately. however, on the time scale a snap wider than  HS’s domain, the workings of A will prevail, which means self-interest …. First!

Corruption will probably stay as long as HS exists?

The Homo Sapiens Algorithm and Corruption — 3rd try

Presently it is high scientific fashion to define ‘life’ as an Algorithm (A).

I haven’t yet seen any attempts to write out the A in  commonly used symbolic language; sciences do not know enough about how the brain works, is the excuse.

But Homo Sapiens (HS) Algorithm works in ways that  can be observed in a limited way i. e. limited by  her senses and  in  the Human Domain (HD). (This is  relevant  at least for those of us who assign a high Bayesian probability to the  believe that LIFE is ‘ …. a material system….’; Dyson’s LIFE definition (2006) gives  an enlightening view on the material algorithmic  theory, though)

We understand that there are big differences between As (or Organisms)  but we can not describe how and why. Only observations like stupid. clever, (dis) honest, fast, slow and many more are available and  limited to how A is functioning in the HD but tell nothing about the exact working of the A in the broader realm where life is described by laws of physics, especially quantum physics.

It is helpful to distinguish between activities of HS that exist in the ‘HD’  and those  wider workings of A that HS can not register with her senses. HS has often choices for her decisions and acting in the HD but A is active in a much wider domain and is also formulating the   choices in the HD which means that all these projects of HS are not a consequence of her so called free will. Those projects are also typically very short lived in the Universe perspective;  coming and going in kind of evolutionary fashion on a single HS  as well as Group level.

The HD can be seen as  kind of  ‘surface improvement’; sometimes very beautiful e.g. love and altruism and sometimes very ugly e.g. wars and despotism. But the surface lacquer  is very thin and comes off easily.

It is assumed that A is processing Information/Energy in a broad definition. It is also assumed that the A is closely Evolution – adapted; probably  the main structure of A’s working is causing the evolution(s) to happen? .

When we, say ‘greedy’ we may just observe the A working on her own survival (or the extension thereof for the  ‘higher level survival’ activities of those who do not have to fight hard for day to day survival). Note that greed is a human expression existing in the HD but hardly in the wider domain where the total functionality of the A is acting.

If  the above is correct, all fighting against corruption is doomed to be futile in the long run; it is just one of those projects of HS  in the HD that have a very temporary existence. Corruption can be temporarily made locally inactive by HS rulings. One such is the introduction of institutional transparency where all actions and decisions are open and available to scrutiny by  HS’s watchdogs. To be `exposed` to public scrutiny seems to be one reason why a  person will (temporarily) cease her corrupt practices; at least until a new more hidden way is found. Ultimately. however, on the time scale a snap wider than  HS’s domain, the workings of A will prevail, which means self-interest …. First!

Corruption will probably stay as long as HS exists?

Posted in Uncategorized | Leave a comment