Monthly Archives: September 2014

SEGREGATION – RASISM PÅ SVENSKA

Hurra va` vi ä bra….vi, 87 procent, röstade mot rasism och segregation. Vänder sig strax och skriker: “ ….ner med SD…..“. Men upptäcker inte att hen, i samma ögonblick, gjorde sig skyldig till en lika vedervärdig segregation, , rasism och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment