Monthly Archives: April 2013

TVÅ VISIONER SOM BELYSER SVERIGES FÖRSVARSPROBLEMATIK

VISION 1 — Året är 2019 Sverige byggde sitt försvar enligt ide`er från 2009. I en alliance mellan vapensmedjorna, militären och regeringen har man dessutom adderat långskjutande luftvärn som når en bra bit in i Ryssland. SAAB Försvar gör mediokra … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Så bör Sveriges försvar se ut!

Om försvarsbesluten fattades enbart med tanke på ‘hot mot Sverige’ skulle diskussionen se annorlunda ut; men det finns mängder med `särintressen: industriella, från personalkategorier etc etc som gör att våra försvarsbeslut bara till del tar hänsyn till hots inflytande på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Is this the new re-invigoration weapon?

Image | Posted on by | Leave a comment