Author Archives: akeeckerwall

MY REAL I

Reading Damasio comes with a danger, namely, that you will be forced, by the weight of the knowledge /Information served, to change your view about things that have to do with Life and Evolution of Organisms, especially Homo Sapiens. That … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

SWEDISH VERSION: SKAPELSEBERÄTTELSEN

SKAPELSEBERÄTTELSEN – VERSION 2017 Denna kondenserade berättelse baseras på min förståelse av Max Tegmarks bok Life: 3.0 (Aug 2017). Ett vanligt sätt att beskriva det tidiga Universums existens är: ett utrymme fyllt med partiklar / energi studsande mot varann. Hur, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

THE CREATION STORY – VERSION 2017

THE CREATION STORY – VERSION 2017 This condensed story is based on my understanding of Max Tegmark’s book Life: 3.0 (Aug 2017). A common way of describing the early Universe’s existence is: a space filled with particles/energy bouncing on each … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

SJÄLAR PRÄSTER

Många människor tror att dom har en själ som en separat enhet inom sig. Vetenskaperna har emellertid grävt upp mängder med kunskap som motiverar en mycket låg sannolikhet för förekomsten av en sådan själ. En präst är en människa som … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

CONSCIOUSNESS. — UPDATE

Originally posted on Ake's space:
summary of Consciousness Sep 17 This is for you who are interested in the currently ongoing discussion on Consciousness

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KRISTENHETEN —– ÄR PÅ VÄG VART?

KRISTENHETEN   —–  ÄR PÅ VÄG VART?Inte bara Bush korstågside`er och Trumps viftande med Bibeln, som det verktyg som ska göra USA `great again`  utan framför allt  alla de s k  kristna väljarnas upphöjande av dessa karaktärer till enorma maktpositioner, formulerar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A few ‘0s’ are missing ……

In my blog Mar  5  a few 0s are missing.Like this:On the organizational level of Groups (religious, sects, states etc) there may be 1000s of Gods. (This is a happening in the Intersubjective  Reality realm of the Human Domain ( … Continue reading

Posted in Uncategorized | 14 Comments