Monthly Archives: December 2017

SWEDISH VERSION: SKAPELSEBERÄTTELSEN

SKAPELSEBERÄTTELSEN – VERSION 2017 Denna kondenserade berättelse baseras på min förståelse av Max Tegmarks bok Life: 3.0 (Aug 2017). Ett vanligt sätt att beskriva det tidiga Universums existens är: ett utrymme fyllt med partiklar / energi studsande mot varann. Hur, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

THE CREATION STORY – VERSION 2017

THE CREATION STORY – VERSION 2017 This condensed story is based on my understanding of Max Tegmark’s book Life: 3.0 (Aug 2017). A common way of describing the early Universe’s existence is: a space filled with particles/energy bouncing on each … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

SJÄLAR PRÄSTER

Många människor tror att dom har en själ som en separat enhet inom sig. Vetenskaperna har emellertid grävt upp mängder med kunskap som motiverar en mycket låg sannolikhet för förekomsten av en sådan själ. En präst är en människa som … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments