Monthly Archives: December 2016

MÄNNISKAN SPÅR — GUD RÅR

(Nedanstående är en komplettering till min blog: Homo Sapiens (HS) Dec 6) Ordspråket, ovan, är en utmärkt rubrik för en uppsats om HS situation. Den konstaterar att människan har allehanda idéer om vad som händer och vad hen vill ska … Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments

TO EXCITE APETITE FOR TWO IMPORTANT BOOKS

  HOMO SAPIENS (HS) From different view – points   FOGGY…..LIMITED SIGHT Christian fundamentalism   suggests that HS was created   recently (< 10 K years ago) and that she is the pinnacle of the Creation. God, as the Creator, exists in … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

APTITRETARE FÖR DEN SOM INTE HAR LÄST TVÅ VIKTIGA BÖCKER

  HOMO SAPIENS (HS) Från olika utsiktspunkter   BEGRÄNSADE SIKTFÖRHÅLLANDEN Kristen fundamentalism ser människan (och hela Universum) som en nylig Skapelse; den hände   för mindre än   en dekad se`n . Människan är höjdpunkten i Skapelsen. Men det finns en Gud … Continue reading

Posted in Uncategorized | 7 Comments