Monthly Archives: June 2013

Försöker KKrVA skrämmas?

Doktor Ries, FHS har postat en KKrVA Juni krönika Att döma av den nattsvarta pessimismen förmedlad av författaren av KKrVA krönika Juni 2013 har han inte läst någon av de nedan anförda studierna? 1.Matt Ridleys The Rational Optimst (2010) som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HÖJ FÖRSVARSANSLAGETS HÖGA VISA

eller Kungl Krigsvetenskapsakademien’s bok: För Sveriges Säkerhet (2013) En välkommen sång i dur, men 99 % i moll; elände och klagan. I kapitlet: Kan Vi försvara oss? , avsnittet Alternativa utvecklingar tillåts kätterska ide`er från Nils Skölds utspel för ett … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

THE MYSTERY OF CONSCIOUSNESS. ANOTHER ANGLE.

 (AND A POST SCRIPT AFTER READING RAY KURZWEIL’s  BOOK: HOW TO CREATE A MIND (Nov 2012) In a desire to be updated I have re-read  Antonio Damasio’s:  Self comes to Mind(2010);  and also some of the reviews and other  recent … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments