SWEDISH VERSION: SKAPELSEBERÄTTELSEN

SKAPELSEBERÄTTELSEN – VERSION 2017
Denna kondenserade berättelse baseras på min förståelse av Max Tegmarks bok Life: 3.0 (Aug 2017).

Ett vanligt sätt att beskriva det tidiga Universums existens är: ett utrymme fyllt med partiklar / energi studsande mot varann. Hur, ut ur den till synes kaotiska men nästan homogena strukturen, utvecklades den situation vi upplever idag? Svar: Entropi ! ….. Så här ……
Tyngdkraften fanns redan (hur?) Och den introducerade dynamisk systematik i studsningen. Det är därför vi ser ett Universum som är fullt av intressanta saker som galaxer, solar, planeter och människor. De är alla där på grund av effekterna av fysikens lagar!
Så säger fysiken.
Dessa lagar optimerar alltid de fysiska processerna; mini- eller maximerar. Och processerna är antingen 1. att något orsakar något eller 2. ett målorienterat beteende. Jag ska försöka använda 2 för denna summering.
Entropin är den mest kraftfulla och grundläggande processen i händelseförloppet; den försöker optimera energi-disorganisationen. Som om det är ett “mål” för Naturen.Detta har pågått i ca 13,8 Mder år.
Men Entropi-ökning är inte allt. Om så vore fallet, skulle allt bara vara en livlös homogen soppa och vi skulle inte vara här för att observera. Schrödingers life-loop-hole-lag säger att Etropin kan minska lokalt om det betyder att den totala Entropin ökar och detta är vad som gör LIV möjligt. LIV/LIFE uppfanns därför av Universum för att öka entropin. Det hände för ca 4,5 Mder år sedan; kanske så som beskrivs av Jeremy Englands teori: Energy Dissipation Driven adaptation. Det finns fortfarande ingen enighet om hur liv började.
Denna slutsats är resultatet av ett försök att förklara universums målorienterade beteende:
Liv,enligt Max definition (en process som kan behålla sin komplexitet och mångfaldiga sig), ökar Entropi-effektiviteten genom att följa Schrödings life-loop-hole-teori. Ju mer liv ju mer Entropi!
Inte alla levande organismer mångfaldigar med samma effektivitet! Det kallas Darwinsk evolution med dess NATURAL SELECTION som gör att mer produktiva förmerare ökar mer. Observera att även sådant beteende som att äta, dricka och sova är delmål för mångfaldigande och därmed Entropiökande.
Så småningom fick organismer intelligens eftersom det också var en effektiv Entropiökare. Vissa former fick mer av det. Läs: Homo Sapiens (HS); det hände för bara cirka 200-300 T år sedan. Men till en början bestämdes alla livsprocesser av Darwinsk Evolution: för hård- och programvara. Det är vad Max kallar Life 1.0.
Intelligens innebar dock att kunskapen om Naturens funktioner ökade och HS började experimentera med vissa. Först med
`programvaran` och mer och mer av organismernas mjukvara blev utformad istället för att utvecklas(evolvera) och vi nådde delvis en nivå som Max kallar: Life 2.0, den kulturella epoken. Mediciner utvecklades för att att förbättra kroppsfunktioner, chips in opererades i hjärnan, delar av kroppen utbyttes t ex leder, armar och ben. AI tar över allt fler funktioner och närmar sig i rask takt AHI (artificial human intelligence) – levels.
Så, var är vi nu, dagens Homo Sapiens?
1: Vi förstår inte mycket av vad som verkligen händer med och omkring oss eftersom vi inte har all information som behövs. Vi vet en hel del, men mycket saknas fortfarande. Många människor sätter inte stor sannolikhet på vad vetenskaper har grävit ut av kunskap så det finns inte mycken enighet i den mänskliga domänen, om vad vi verkligen är.
2: Många av oss tror att dom förstår vad som händer. Vissa är mer ödmjuka. Men vi har lärt oss ändra på en del av evolutionsprocesserna.
3: Många av oss, Homo Sapiens, agerar som om vi vore Universums topp och herrar, för det är vad de institutionaliserade, affärsmässiga religionerna och andra ideologier försöker få oss att tro. Men vi har lärt oss ändra på en del av evolutionsprocesserna. Y
4.Vissa människor, emellertid, inser att vi är en del av en stor energi-disorganisations-process (=Entropi) men det är svårt att känna detta; det är väl svårare att undvika att inse att vi ingår i en själv-mångfaldigande-process som existerar enbart för att göra Entropi effektivare.
Känslor, snarare än rationellt tänkande, styr mänsklighetens beteende i takt med ökande Entropi.
4: En del HS, som besitter mänsklig superintelligens, är på väg att skapa organismer där både hård- och programvara är designad snarare än evolverad. Om och när dessa projekt lyckas, kommer vi att se Life 3.0, som säkert kommer att revolutionera allt som händer. Den viktigaste delen av Life 3.0-projekten är hur, när ASI (artificiell superintelligens) anländer, göra den till en “vänlig” ASI. Vi vill inte uppleva samma utveckling som hästen när motorn för fossila bränslen, anlände!
Men det är en annan historia; Max Tegmarks bok: Life 3.0 berättar hela historien.
Suggest an edit
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite Translator

From <https://translate.google.com/&gt;

 

Suggest an edit
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite Translator
About Google TranslateCommunityMobile
About GooglePrivacy & TermsHelpSend feedback

From <https://translate.google.com/&gt;

 

 

Posted for 1 hour then removed:

Den blir nog svårsåld eftersom den, i motsats till den förra saknar säljande, känslostormande element som korsfästelse, död och uppståndelse. Men ASI kan kanske leverera dramatik i massor?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to SWEDISH VERSION: SKAPELSEBERÄTTELSEN

 1. akeeckerwall says:

  Kanske en framtid för Homo Sapiens (HS) i analogi med hästens är bättre än att krampaktigt försöka minimera ändringar i dagens Human Domain (läs: försöken av HS att behålla den överhöghet som hon tror sig ha) ? Är vi inte, okontrollerbart, för många för vad Jorden kan ta hand om? Är vårat management system något som är värt att behålla ? Är harmonin mellan människorna verkligen den bästa som kan uppnås? Och hur står det till med våra relationer till annat liv?
  Vilka är oddsen för att en ASI skulle avstå från att tvinga HS till en rimlig syn på sin plats i Universum? Obeaktat vilka värderingar som vi försöker pressa på den.
  Om, däremot, ASI utvecklas med målet att maximera lyckan för ALLT LIV på jorden kunde ett önskvärt tillstånd, som ofta efterfrågas, kanske bli verklighet? En ersättare till Darwin’s Evolution (som har ställt till med mängder av elände) med en som söker överlevnad för dom som är bäst på harmonisk samlevnad skulle kunna omstrukturera liv på Jorden; man kan säkert finna en lösning på problemet att föda organismerna/LIV utan att dom behöver äta varann så som nu är fallet.
  Så, det bästa som kan hända är kanske INTE en ASI som agerar mot mål som vi kan formulera. Sannolikt kan en ASI designa någonting mycket bättre om den ges mer frihet att agera lyckobringare?
  Det är inte lätt att motivera en positiv syn på HS förmåga att genomdriva ändringar som skulle skapa en harmonisk värld.

  Like

 2. Else Löweskog says:

  Ake, tack för att du translated. Svårt nog på svenska. Om jag tänker på så avancerad kemi så blir ju slutsatsen för mig “ur kaos föddes jorden” och se vad vi gjort med den? Ytterligare kaos och en tro på att vi är fullkomliga och står högt över andra organismer. Men varför blir vi så giriga, är det för att vi ska få känna suveränitet och kontroll över våra svarta levnadsöden. Ur kaos kommer ordning

  Skickat från min iPhone

  30 dec. 2017 kl. 04:56 skrev Ake’s space <comment-reply@wordpress.com>:

  akeeckerwall posted: “SKAPELSEBERÄTTELSEN – VERSION 2017 Denna kondenserade berättelse baseras på min förståelse av Max Tegmarks bok Life: 3.0 (Aug 2017). Ett vanligt sätt att beskriva det tidiga Universums existens är: ett utrymme fyllt med partiklar / energi studsande mot v”

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s