KRISTENHETEN —– ÄR PÅ VÄG VART?

KRISTENHETEN   —–  ÄR PÅ VÄG VART?
Inte bara Bush korstågside`er och Trumps viftande med Bibeln, som det verktyg som ska göra USA `great again`  utan framför allt  alla de s k  kristna väljarnas upphöjande av dessa karaktärer till enorma maktpositioner, formulerar många frågor.
ad är egentligen Kristendomen och Kristenheten?
En sak är klar…det är inte världens största religion  (som nästan alla  skulle svara).  Bara det faktum att den s k Krist-enheten är splittrad (på grund av interna maktkamper och Bibel-tolkningsdifferenser!)  i mer än 20 000 fraktioner, som ofta `krigar` mot varann  avslöjar att vi har att göra med allt annat än  en enhetlig  manifestation    definerad av   Bibeln. Det dom har gemensamt är – som dom påstår –  Bibeln; men de  flesta bryter blatant mot flera av  Bibelns postulat.
Fler och fler inser att Gud är en (inter)subjektiv  realitet  och inte en objektiv sådan.
Men  onekligen har `kristenheten`  fortfarande ett starkt  politiskt inflytande även om det inte alltid drar i samma riktning. 
Att försöka beskriva hur detta hänger ihop är  ett stort jobb och ytterligt komplicerat och det  vill  jag inte ens försöka. Men det faktum att  ‘okristliga’ maktsökare som Bush, Trump  väljs av de `kristna`eller att katolicismen som dyrkar sin boss i  motsägelsefullt guldsmyckade boningar inbjuds att  dansa på Kristendomens   arena , radar upp  frågor av typen:   Vad har egentligen dagens kristendom gemensamt med  andan i Bibelns budskap  (om det nu finns ett entydigt sådant)?   Mycket tyder på att  kristendomens moderma paradigmer  är    av världslig  natur.
Anledningarna  till  kristendomens överlevnad    ligger nog mindre i  att den har  en bärande  ideologi  än att den  har varit  nära sammanvävd med   liberalismen  under det gågna seklet.  Liberalismen har `lånat`  sin  bärande grundide` från kristendomen och det är:  Människan har en fri vilja,  en själ och ett `jag`.  D v s   väljaren  ska känna att hon handlar i linje med  vad är bäst för henne själv  i valögonblicket.  Hon gör ett  `fritt` beslut som har fördelar för henne själv vid valurnan och liberalismen uppmuntrar henne till detta.  Men är inte  upphöjelsen av massorna   mer ett sätt att göra människor  mer produktiva än att försöka miska gapet meller rika och fattiga; eller att ge  massorna verkligt inflytande? 
Vad kommer att hända  med  kristendomens  bärande ide om vetenskaperna har rätt i att en människa är en algoritm  och att `fri vilja` är en illusion och att den mänskliga `själen  och  jaget` inte existerar mer än som subjektiva realiteter?  Konsekvensen är ju att en människas beslut beror på den information som är tillgänglig för  henne  (algoritmen)  i beslutsögonblicket  och i det moderna samhället är det allt lättare att `plantera` information (Internet)  och  allt svårare för en människa att filtrera  den information som hon tar till sig. Bioteknologi med genteknik  kommer i snabbt ökande grad att tillåta  direkt påverkan av  människans beslutsapparat.   Misstankarna att Putin planterade (des)information som ledde till att Trump valdes antyder vad som väntar på väljarna.
Liberalismen är ju redan på väg ut och chanserna att kristendomen ska överleva utan `fri vilja` och `en själ`  är väl inte stora? 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s