MÄNNISKAN SPÅR — GUD RÅR

(Nedanstående är en komplettering till min blog: Homo Sapiens (HS) Dec 6)

Ordspråket, ovan, är en utmärkt rubrik för en uppsats om HS situation. Den konstaterar att människan har allehanda idéer om vad som händer och vad hen vill ska hända, men att, i slutändan, helt andra krafter beslutar slutgiltigt. Det spelar ingen roll om en HS är ateist eller kristen, buddist eller materialist…… lästadian eller muslim. Författaren visste inte hur rätt hen har.

Vi behöver bara   enas om definitionen av ordet: Gud.

Exempe!

Gud = KRISTENDOMENS GUD

Ordspråket gjordes väl ursprungligen i någon religions tankesmedja; för de flesta svenskar i min generation behövs inga ytterligare utläggningar. Men med förbättrade kunskapsnivåer om vad Universum/Totaliteten verkligen är förlorar Gud sitt `sting` allteftersom HS tar över mer och mer av sysslorna. Det var längesen vi offrade getter på Guds altare för att skörden skulle bli riklig.   Med ökande kunskap hos HS tvingas den övernaturliga Gudsbilden   vika för mer rimliga förklaringar av Universum och hur allting fungerar. Vidskepelsebadet, som fortfarande mängder av HS lögar sig i, blir allt kallare.

Gud = BUDDHA

Buddhismen är väl ett försök att placera Totaliteten inom människan.   Medvetandet är den enda realiteten och resten är en illusion.   Ordspråket finns nog inte hos buddhisterna?

Gud = HS ALGORITM

AI och bioteknologiska erövringar tar över allt mer av vad `Gud` en gång hade ensamrätt på. HS är redan en bra bit på väg att etablera sig med alltmer `Guda-liknande` färdigheter. Få HS väljer i dag att försöka bota en blindtarmsinfektion med böner till någon gud; man har mer tillförsikt till kirurgens skalpell. Möjligheten att diagnosticera sjukdomar förbättras varje dag med hjälp av enorma AI system. Snart kommer HS att kunna omöjliggöra fordonskollisioner d v s när alla fordonen finns registrerade i ett AI system som kan handla när riskerna ökar. HS kommer att kunna avskaffa döden, introducera evigt liv för biologiska organismer. Det är bara en tidsfråga.

Redan inom ett sekel eller två förutses AI-system att vara generellt   intelligentare än människan och därmed kommer hon sannolikt att bli relegerad till en underordnad roll på jorden och i världsaltet; om hon ens finns kvar. Antagligen försvann bl a Neandethalarna på liknande sätt.

Redan nu vet vi (med stor sannolikhet) att en mänsklig organism är en biokemisk algoritm som styr och ställer med en samling partiklar, och kan förklaras i detalj av fysikens lagar, speciellt kvantfysikens. Allt annat som existerar i Universum faller under samma förklaring . Betänk t ex att ALLT i universum är gjort av samma tre byggstenar: protoner, neutroner och elektroner.

HS har en egen domän som begränsas av hennes sinnens registreringsförmåga och informationsbearbetningskapacitet

Människan är en unik sammansättning av byggstenarna; många tror att människan är den slutliga höjdpunkten   av allt som kan skapas. Hon har karvat ut en dominerande ställning för sig själv och t o m lyckats neutralisera vissa av naturkrafterna.

Hennes tro på sin överhöghet har lett till död och förintelse för andra organismer och hela arter och förstörelse deras habitat: utrotningen av andra arter, förstörelsen av natur inkl. atmosfären och oceanerna till den grad att HS egen domän är hotad.   Detta är ett faktum som ifrågasätter vad HS intelligens är så `överlägsen` .

HS oroar sig för dagen när generell intelligens kommer att vara Si- och inte som nu

C-baserad; speciellt omöjligförklarat: att en dator skulle kunna vara `medveten`, ha känslor.   Få människor känner till och/eller accepterar att hon styrs av en algoritm och agerar därefter;   hen vägrar att inse att den mänskliga domänen är en ytterst begränsa del av universum som är definierad av vad HS kan uppfatta och förstå; och det är inte mycket av det totala.

T o m stora och mäktiga organisationer agerar som om människan hade omfattande krafter och auktoritet.

Exempel:

De s k mänskliga rättigheterna (MR), som har egna årlig `helgdagar`, är en typisk yttring av människans tro på sig själv. Deklarationen är formulerad som om det bara finns Homo Sapiens i Universum; människans ansvar mot sin omgivning inkl. alla andra djur, nämns överhuvudtaget inte. Är inte, efter att hon har vandrat på jorden i 100tusentals år, det faktum att inte alla HS omfattas av dessa s k Mänskliga Rättigheter,   bevis nog för MR-idéns inbyggda motsägelse? Om det hade varit en medfödd mänsklig rättighet skulle FN inte ha behövt `besluta` om den!

Deklarationen av MR gjordes innan (1948) den moderna algoritm -baserade förklaringen av   människan var allmänt känd och accepterad. Konsekvenserna är att MR, numera, är klart i opposition till den vetenskapliga definitionen av liv.   MR är ett påhitt av HS; det existerar bara som intersubjektiv realitet i HS domän. Eftersom MR inte kan omfattas av ALLA HS har `rörelsen/religionen` föga auktoritet och borde döpas om till RÄTTIGHETER FÖR EN LYCKLIGT LOTTAD DEL AV MÄNSKLIGHETEN.   Bättre vore en omdirigering av aktivisternas energi till: MÄNNISKANS ANSVAR MOT SIN OMGIVNING OCH SIG SJÄLV.

Vi vet inte mycket om hur HS- algoritmen är konstruerad men kan observera att det finns stora skillnader mellan organismerna.   Våra kunskaper om Universum och HS algoritm ökar snabbt. Vi har nog inte än sett den sista definitionen av `Gud`.

Det i skulle behövas helt andra politiska, ekonomiska och management – system på jorden för en anpassningen av systemen i HS domän till algoritm-realiteten….. och dom kan inte ens anas på horisonten?   Utsikterna för HS framtid är inte särskilt hoppingivande!

Detta innebär ingalunda att vi som lever i början av det 21:a århundradet bör förtvivla.

Exempel:

Ett accepterande av HS-algoritmen kunde medföra att oenighet och t o m krig, baserade på olika religiösa intressen reduceras.

Enskilda HS, som förstår hur det ligger till kan `hjälpa` algoritmen att ge hen ett meningsfullt liv genom sitt informationsintag..

Och ….. man kan inte utesluta at kvantfysiken har missförstått………algoritmen kan kanske editeras……

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to MÄNNISKAN SPÅR — GUD RÅR

 1. Anonymous says:

  Så länge det mesta är spekulationer tar jag mig friheten att tro det jag tror, påverkar det jag kan och resten blir som det blir. Det ger åtminstone just nu bästa sinnesron 😊

  Like

 2. akeeckerwall says:

  Så, VEM eller VAD är Din Gud?
  Vetenskaperna har letat länge och noggrant i Universum och ner nivån till subatom – partiklar men inte hitta tillstymmelsen till Gud (eller Själ eller Jaget). Sannolikheten är stor att Du tvingas definiera Din egen om Du inte gillar någon av de 1000-tals tillgängliga. Men … ge inte upp för dom är alla skapade av människans fantasi.

  Like

 3. Anonymous says:

  Tänk så lite vi vet om vad som komma skall, och det är väl kanske bäst så?
  Susan

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s