FRI LEKTION (5 minuter)

i konsten att göra en
KRIGS-RISK-BEDÖMNING (Varning! Det är nödvändigt att förstå den modell jag skissar i min Blog feb 20 (akeeckerwall.wordpress.com): Apropå KKrVA…., för att det ska löna sig att läsa nedanstående)
A. Hypotetiska förutsättningar
A.1. Exempel 1: 2015
Ta en titt på¨grafiken i mitt blog – inlägg: Feb 20: anta att det är 2015 och att utvecklingen blir den som FaktorKurvorna visar; (fast det vet bedömaren, i det verkliga läget, inget om, naturligtvis).
Och att logiken enligt `min modell` används.
Det enda som underrättelsetjänsten ser – 2015 – är en måttlig effektivisering av Rs trupper och, möjligtvis, gruppering som inte utesluter insats västerut.
Krigsriskbedömningarna från 2013 kvarstår och inga speciella åtgärder till rikets försvar tas.
A.2. Exempel 2: 2020
Vi är i 2020 och Sverige har just blivit NATO medlem. Vilket innebär en knappast märkbar ändring av FaktorKurva 4, eftersom inga NATO stridskrafter ska stationeras eller förrådsställas på Svenskt land.
Men Faktor 1 börjar stiga för att gå i top framåt 2002; så antar vår underrättelsetjänst på grund av diverse offentliga uttalanden från R sida (som naturlgtvis ochså kan vara rena skrämskott)
A.2.1. Vad bör Sverige göra?
DET BEROR I HÖG GRAD PÅ HUR LÅNG VÅR FFT – FRAMFÖRHÅLLNINGTID – ÄR!
Alternativ 1:
Sverige beslutade under 2013 att , så snabbt som möjligt, utnyttjande den mycket låga sannolikheten för höjning av den totala krigsrisken inom överskådlig tid, till att byta försvarsdoktrin och övergå till typ igelkott-hemvärns försvar, och ersätta merparten av `reguljära` förband (eftersom dom snabbt blir föråldrade, mycket sårbara och ineffektiva i robotkrigsåldern). Det innebär att ett stort antal punkter som är viktiga för Sveriges totalfunktion har, 2020, en GB – GRUNDBEREDSKAP- ett skydd, som snabbt kan förbättras genom `förtätning` av antalet bärbara vapen, varav målsökande raketvapen utgör huvuddelen . Detta är en FFT- situation med ytterligt kort FFT; en som aldrig kan nås med ett försvar av typ `reguljära-traditionella förband.
Summering av fördelarna med en omställning till ett `typ hemvärns-igelkott -försvar`:
– Ger effektivt skydd till livsviktiga strukturer i svenskens välbefinnande
– minskar nödvändigheten att förflytta stora och sårbara försvarskomponenter; (i robotkrigsåldern upptäcks sådana rörelser omedelbart)
– och
– eleminerar den dyra och komplicerade logistik som sådana förband kräver
– minskar behovet av ledningssystem och kommunikation mellan försvarsenheterna ; radiokommunikation är ytterst lätt att störa
– höjer beredskapen genom att vapen och dess operatörer ständigt är nära sina skyddsobjekt
– kan minska riskerna för ett angrepp överhuvudtaget; 20 gubbar med målsökande raketer-robotar runt ett litet men användbart flygfält skulle kunna skjuta ner 10-20 helikoptrar och mer kan väl inte någon angripare sätta in mot ett litet flygfält (kommunikations-knutpunkt, hamn, bro, kraftverk och andra knutpunkter i elförsörjningen, distributionsknutar i födoämnesförsörjningen etc) ?
– Kan säkert göras mycket `billigare` än ett traditionellt försvar
– reducerar, enormt, FFT genom att i huvudsak kräva förtätning av vapen för att uppnå full styrka; vi talar om månader i stället för år. Detta är ett mycket starkt, nästintill tvingande skäl till att byta ut nuvarande försvars-dogm.

Bedömningen, 2020, av total-krigsrisken blev, efter noggrann analys av Faktorerna 1 -4 (och kanske en handfull fler) : en moderat höjning, men ingalunda kritisk.
Vad gör Sverige:
Kanske låter man höja GB något; öka spridningen av bärbara vapen (som under tidigare GB var lagerställda), repeterar viss utbildning av operatörerna. Detta kan ske utan stort ståhej och höga kostnader.
Resultat. En icke-höjning av Rs känsla av hot, men insikt att ökade resurser skulle behövas för ett angrepp d v s krigshotet mot Sverige fortsätter att vara lågt (som det har varit i mer än ett halvsekel!)R och Sverige startar nu förhandlingar om att bygga ut oljeledningen i Östersjön, (för leveranser till NATO-kunder! ) med en gren mot Sverige, som gör även Sverige till kund för den ryska (bl a arktiska) oljan och ett naturligt samarbete mellan NATO och R för att skydda ledningen mot terrorism; med Sverige som Partner. Vilket ytterligare minskar krigshotet.
Faktorerna 1-4 återgår till vad dom var före 2020? Och Sverige kan använda en större del av sina resurser för konstruktiva ändamål. Och Östersjön förblir ett fredens hav, till Krigsartisternas förtret ( se min blog KKrVA Seminar Feb 14 2013 under rubriken: Vår Försvarsförmåga).

Alternativ 2: Vi har, år 2020, ett `traditionellt` försvar byggt med tillgänglig teknologi, mer än en halvdekad gammal, med JAS systemet just berett att användas fullt. Uppbyggnaden av JAS systemt har inneburit att övriga delar av försvaret har eftersatts under mer än en dekad och har därför begränsad potential att förhindra de många olika typer av angrepp som R skulle kunna tänkas använda. Och Faktor 3 – kurvan steg märkbart med Sveriges inträde i NATO.
Risken finns att panikmakarna skulle vinna slaget-om-Sveriges-kassakista genom att påminna om situationen när Tyskland överföll Norge under andra världskriget. Och man skulle spendera stora pengar för vapenproduktion som skulle ta år att få effekt? Med katastrofala följder, skulle R verkligen slå till.

B. LÄRDOM: Eftersom avståndet till UH – UnderrättelseHorisonten – alltid kommer att utgöra en osäkerhetsfaktor finns det ett bra sätt att uppnå hög kontinuerlig SÄKERHET för Sverige och det heter KORT FFT – FramFörhållningsTid!
Att ha en UH som är kortare än FFT innebär att stora kostnader behöver tas för en högre, kontinuerlig GB – GrundBeredskap, för att ge någon slags säkerhet.
Med snabb utveckling av modern krigsteknologi tillgänglig för anfallaren, har den `fattige` försvararen att bygga sitt försvar  under principen:  FFT kortare än UH….eller bli förloraren. ( Som Polen fick erfara 1939).

Om inte kortsiktiga politisk-ekonomiska intressen eller snävt traditionalisttänkade tillåts bryta ner logiken i VAD SVERIGE BÖR GÖRA.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s