Apropå KKrVA blog Feb 18 …… klockan är tre…….

Apropå KkrVA blog febr 18: `klockan är tre och allt är väl`; Wiktorin skrev:
“När det gäller den ryska upprustningen, så vidgick försvarsministern den, men menade att hon hade svårt att se att det skulle vara riktat mot Sverige. Hotet hade helt enkelt inte ökat, menade Karin Enström. Det går dock inte utesluta militära incidenter i vårt närområde, och på lång sikt går det inte utesluta någonting, sa försvarsministern. Det är en rimlig hållning och en fråga för försvarsberedningen att försöka besvara så gott det går. En förmåga konstitueras av tre faktorer enligt klassisk underrättelseanalys. En vilja/avsikt, en kapacitet och ett tillfälle. “(Märkningen är min)
Om man använder dessa kriterier skymtar en lösning på den gordiska tankeknut som gör debatten förvillande, när man inför absurda förenklingar i lösningen av ett flerdimesionellt problem.
Överfört på Sverige-Rysslands relationer kan ett hypotetiskt exempel metodiseras på följande sätt:
Faktor 1 Vilja/avsikt: Alla syns eniga om att den är låg just nu; men att den av olika orsaker kan komma att ändras. Det kan dessutom ske snabbt.
Faktor 2 Kapacitet: D:o låg just nu men på väg upp. Men…vem vet…den kan ochså sjunka efter ett tag! Här gäller det att fortlöpande upgradera information och bedömning av tillgängliga stridskrafter av en typ som kan användas för ett angrepp, grupperingar av dessa, hur mycket av stridskrafterna är fria att använda mot Sverige och hur mycket är uppbundet av reella hot (jag förutsätter att Sverige kommer att förbli ett icke – hot mot Ryssland; Karl XII är glömd))
Faktor 3 Ett tillfälle kan komma t ex beroende på om Sverige har ett försvar som inte kräver någon avsevärd insats av Ryska resurser; och/eller att Sverige inte kan räkna med något verksamt understöd från andra intressenter; ett slags sårbarhets faktor,
eller har Sverige,
Faktor 4, utvecklat någon slags kapacitet eller resurs som ryssarna vill utnyttja etc eller att en tredje part utnyttjar Svenskt territorium på ett sätt som utgör ett hot mot Ryssland ( i vilket fall ett krig blir riktat mot denne, med Sverige i en between-a-rock-and-a-hard-place – situation.
Studium av utvecklingen av dessa faktorer, tillsammans, öppnar en möjlighet till logisk diskussion av Sveriges fösvarsdilemma!
Komponenterna i den logiken:
1. Design av ett försvarssystem som kan , från en låg grund-beredskap (som nu) inom viss tid, byggas ut och bli effektivt = FRAMFÖRHÅLLNINGSTIDEN (FFT).
2. En kontinuerlig studie av 1-4 ovan, baserad på ett effektivt underrättelsesystem, som kommer att ge ett mer eller mindre automatisk svar på hur GRUNDBEREDSKAPEN (GB)  bör förändras, (starkt beroende på den aktuella framförhållnngstiden!) för att nå maximal säkerhet för svenskarnas livsvärden.

Ett schematiskt, hypotetiskt exempel, i huvudsak med tanke på den militära delen av försvarsapparaten :

Faktor-utveckling

Kurv-definitioner:

Faktor/Kurva 1: Låt oss anta att viljan/avsikten fortsätter att vara låg till ca. 2020 och därefter börjar stiga, av någon anledning, för att se`n gå till HÖG efter något år.
Faktor /Kurva 2: Vi antar att den påbörjade uppbyggnaden ryska upprustningen fortsätter och når en medelhög nivå på 20-talet; men att styrkor, ideala och fria  för ett angrepp på Sverige finns först 2030.
Faktorer/Kurvor 3 och 4: Sverige utvecklar inga starka attraktioner t ex naturtillgångar, industriella potentialer, kunskaper, strategisk eller taktisk position/allianser mm under de närmsta decennierna.
Analys kriterier.
Det primära målet bör vara att minska FFT – FRAMFÖRHÅLLNINGSTIDEN. Därmed minskar kostnaderna för GB – GRUNDBEREDSKAPEN.
Det räcker inte med att bara en av de fyra Faktorerna når en hög nivå för att totalhotet ska öka. All fyra behöver nå en relativt hög nivå!

Slutsatser beträffande nödvändig GB – Grundberedskap och FFT – Framförhållningstid i det hypotetiska exemplet.
I nuläget:
Sverige skulle kunna ha en låg GB  under åtminstone en dekad och bör, under den perioden, satsa huvud-resurserna på att minska FFT.
Om man bestämmer sig för att det bästa försvaret från mitten av 20-talet är baserat på ny teknologi och nytänkande organisatoriskt tex att försvar i robot/AUV-tidsåldern bör vara någon typ/kombination av `igelkottförsvar` finns det alltså all anledning att ompröva nuvarande resursanvändning.
År 2020:
Om FFT kan bringas ner till kanske 3- 5 år finns det ingen anledning att öka GB; det räcker inte med att Faktor 1 går till `hög`!
Observera att ovanstående är ett mycket grovt tillyxat exempel för att antyda en metodik/modell som sannolikt finns i mycket mer avancerad, men hemligstämplad version, i ÖBs gömmor? Och naturligtvis i totalförsvarsplanerarnas hemligrum.
Men även så, kan tekniken användas i mindre ambitiösa debatter…det är bara att bestämma sig för inflytelseFaktorerna, definiera kurvorna, FFT – FRAMFÖR-HÅLLNINGSTIDEN OCH GB – GRUNDBEREDSKAPEN och en ganska fruktbar och meningsfull debatt kan uppstå?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s